توری فایبرگلاس عایق کاری

از توری مش فایبرگلاس عایق کاری در اجرای آب‌بندی حوضچه‌ها و استخرها و اجرای عایق‌کاری رطوبتی پشت‌بام ها استفاده می‌شود.

با توجه به روش آب‌بندی و یا محل عایق‌کاری انواع مختلف مش (چشمه) فیبر شیشه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در اجرای مواد عایق پلیمری از توری های گرماژ پایین‌تر و چشمه‌های کوچک‌تر استفاده می‌شود. این توری ها ضمن ایجاد استحکام لازم با توجه به ضخامت کمتر در مصرف مواد آب‌بندی نیز صرفه‌جویی می‌نماید. جهت عایق‌کاری و آب‌بندی و همچنین مقاوم‌سازی در سیستم‌هایی که از ملات‌های سیمانی استفاده می‌شود لازم است تا توری با گرماژ های بالاتر و چشمه‌های بزرگ‌تر بهره برد تا ضمن ایجاد استحکام لازم چسبندگی مناسبی با مصالح زیرین ایجاد شود.

ویژگی های توری فایبرگلاس عایق‌کاری و آب‌بندی
در اجرای مواد آب‌بندی از توری های با چشمه ۳ *۳ میلی‌متر با گرماژ های ۴۵،۶۰،۶۵،۷۵ و ۱۲۰ گرمی استفاده می‌شود که متناسب با گروتهای مختلف آب‌بندی و محل مورداستفاده متغیر میباشد.
این توری ها با توجه به ساختار فیبر شیشه یا فایبرگلاس و با توجه به روکش رزینی که دارند از استحکام فوق‌العاده بالایی برخوردار می‌باشد که نسبت‌به سایر محصولات مورداستفاده برتری مطلوبی به حساب می‌آید.
علاوه‌بر استحکام بالای توری های مش فایبرگلاس وزن پایین آن‌ها به‌عنوان یک مزیت جهت کاهش وزن سازه مخصوصاً در پروژه‌های بزرگ مطرح می‌باشد.
قیمت توری عایق‌کاری فایبرگلاس نیز در مقایسه با توری مرغی و توری فلزی گابیون کمتر می‌باشد که فاکتور بسیار مهمی در مدیریت پروژه می‌باشد.

توری فایبرگلاس عایق کاری
توری فایبرگلاس عایق کاری

توری فایبرگلاس عایق کاری

از توری مش فایبرگلاس عایق کاری در اجرای آب‌بندی حوضچه‌ها و استخرها و اجرای عایق‌کاری رطوبتی پشت‌بام ها استفاده می‌شود.

با توجه به روش آب‌بندی و یا محل عایق‌کاری انواع مختلف مش (چشمه) فیبر شیشه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در اجرای مواد عایق پلیمری از توری های گرماژ پایین‌تر و چشمه‌های کوچک‌تر استفاده می‌شود. این توری ها ضمن ایجاد استحکام لازم با توجه به ضخامت کمتر در مصرف مواد آب‌بندی نیز صرفه‌جویی می‌نماید. جهت عایق‌کاری و آب‌بندی و همچنین مقاوم‌سازی در سیستم‌هایی که از ملات‌های سیمانی استفاده می‌شود لازم است تا توری با گرماژ های بالاتر و چشمه‌های بزرگ‌تر بهره برد تا ضمن ایجاد استحکام لازم چسبندگی مناسبی با مصالح زیرین ایجاد شود.

ویژگی های توری فایبرگلاس عایق‌کاری و آب‌بندی
در اجرای مواد آب‌بندی از توری های با چشمه ۳ *۳ میلی‌متر با گرماژ های ۴۵،۶۰،۶۵،۷۵ و ۱۲۰ گرمی استفاده می‌شود که متناسب با گروتهای مختلف آب‌بندی و محل مورداستفاده متغیر میباشد.
این توری ها با توجه به ساختار فیبر شیشه یا فایبرگلاس و با توجه به روکش رزینی که دارند از استحکام فوق‌العاده بالایی برخوردار می‌باشد که نسبت‌به سایر محصولات مورداستفاده برتری مطلوبی به حساب می‌آید.
علاوه‌بر استحکام بالای توری های مش فایبرگلاس وزن پایین آن‌ها به‌عنوان یک مزیت جهت کاهش وزن سازه مخصوصاً در پروژه‌های بزرگ مطرح می‌باشد.
قیمت توری عایق‌کاری فایبرگلاس نیز در مقایسه با توری مرغی و توری فلزی گابیون کمتر می‌باشد که فاکتور بسیار مهمی در مدیریت پروژه می‌باشد.

مقالات