توری فایبرگلاس ۱۶۰ گرمی با چشمه های ۵*۵

توری فایبرگلاس ۱۶۰ گرمی با چشمه های ۵*۵