توری فایبرگلاس ۴۵ گرمی با چشمه های ۳*۳

توری فایبرگلاس ۴۵ گرمی با چشمه های ۳*۳