توری فایبرگلاس ۶۰ گرمی ۱*۲

توری فایبرگلاس ۶۰ گرمی ۱*۲