توری فایبرگلاس ۶۵ گرمی ۳*۳

توری فایبرگلاس ۶۵ گرمی ۳*۳