الیاف شیشه سوزنی

الیاف شیشه انواع مختلفی دارد که الیاف شیشه سوزنی یکی از پرکاربردترین آنها است. الیاف سوزنی به دلیل ساختار، نوع بافت و کشش سطحی در صنعت بسیار محبوب است. اگر نگاه کلی به الیاف سوزنی داشته باشیم میتوانیم بگوییم که آنها از شیشه، مواد خام و قابل دسترس تولید می شوند.

شکل های الیاف شیشه سوزنی:

  • الیاف شیشه روغنی (به شکل ورق نرم)
  • الیاف شیشه پودری ( به شکل ورق خشک)
  • الیاف شیشه حصیری(به شکل ورق بافت شده عمودی و افقی)
  • الیاف چاپد شیشه( به شکل خرد شده)
  • الیاف شیشه رووینگ (به شکل نخ)

انواع الیاف سوزنی

الیاف شیشه سوزنی در صنعت کامپوزیت بسیار مورد استقبال واقع می شود.  الیاف سوزنی انواع گوناگونی دارد که با توجه به درصد شیمیایی که ترکیب و تولید می شوند در کارهای مختلفی هم از آن ها استفاده می شود.

الیاف سوزنی E-Glass

E-GLASS همان گونه که از کلمه Electrical گرفته شده الیافی است از نوع عایق الکتریکی. رایج ترین الیافی که در بازار یافت می شود از همین مدل الیاف سوزنی است. الیاف شیشه سوزنی انعطاف پذیری خوبی دارند که در کنار این خصوصیت عایق الکتریکی سبب شده که از E-Glass در ساخت قطعات الکترونیکی استفاده کنند. قیمت الیاف سوزنی E-glass به دلیل اینکه تولید بالایی دارد قیمت ارزان تری نیز نسبت به دیگر الیاف دارد.

الیاف سوزنی C-Glass

C-GLASS همان گونه که از کلمه Chemical گرفته شده مقاومت شیمیایی خوبی دارد. بنابراین انتظار می رود در محصولاتی استفاده شود که نیاز هست در مقابل آب و مواد شیمیایی مقاومت بالایی داشته باشند. از جمله موقعیت هایی که الیاف شیشه سوزنی نوع C-Glass کاربرد دارد میتوان به ایمن سازی مخازن و لوله های اب، صنایع کامپوزیت و FRP  که به عنوان اولین لایه در سطح قطعه استفاده می شود اشاره کرد. چراکه این قطعات باید در برابر خوردگی و تخریب در مقابل مواد شیمیایی مقاوم باشند.

الیاف سوزنی S-Glass

S-GLASS همانگونه که از کلمه Strength گرفته شده مقاومت مکانیکی بالایی دارد. از این نوع الیاف سوزنی در صنعت هوافضا بیشتر استفاده می شود. چراکه نسبت مدول بالا به پایین در موشک ها و قطعا هواپیمایی از اهمیت بالایی برخوردار است. در زمان تولید الیاف سوزنی s-glass باید کیفیت خاصی رعایت شود و همین امر قیمت الیاف شیشه سوزنی S-glass را نسبت به بقیه الیاف ها گران تر کرده است.

الیاف سوزنی A-Glass

A-Glass همان گونه که از کلمه Alkali گرفته شده مقاومت اسید و باز خوبی دارد. برای تولید الیاف سوزنی a-glass از موادی که درصد قلیایی آنها زیاد است استفاده می کنند تا این نوع الیاف در محیط های اسیدی مقاوم باشد. البته تولید این الیاف متوقف شده است.

الیاف سوزنی D-Glass

D-Glass همانگونه که از کلمه Dielectric گرفته شده ثابت دی الکتریک بالایی دارد. این نوع الیاف شیشه سوزنی کاربردهای الکتریکی دارد.

الیاف سوزنی ECR-Glass

ECR-Glass الیاف با مقاومت خوردگی بالا که گرفته شده از عبارتExtra Corrosion Resistance می‌باشد. تقریبا می­توان گفت مجموعه از خواص مناسب نوع E وC را فراهم می­کند به اضافه اینکه خواص دی الکتریک مناسب تری دارد یعنی هم مقاومت شیمیایی و هم رسانایی الکتریکی و همچنین به دلیل نداشتن بور برای محیط زیست نیز مناسب تشخیص داده شده است.      

الیاف شیشه سوزنی
الیاف شیشه سوزنی

الیاف شیشه سوزنی

الیاف شیشه انواع مختلفی دارد که الیاف شیشه سوزنی یکی از پرکاربردترین آنها است. الیاف سوزنی به دلیل ساختار، نوع بافت و کشش سطحی در صنعت بسیار محبوب است. اگر نگاه کلی به الیاف سوزنی داشته باشیم میتوانیم بگوییم که آنها از شیشه، مواد خام و قابل دسترس تولید می شوند.

شکل های الیاف شیشه سوزنی:

  • الیاف شیشه روغنی (به شکل ورق نرم)
  • الیاف شیشه پودری ( به شکل ورق خشک)
  • الیاف شیشه حصیری(به شکل ورق بافت شده عمودی و افقی)
  • الیاف چاپد شیشه( به شکل خرد شده)
  • الیاف شیشه رووینگ (به شکل نخ)

انواع الیاف سوزنی

الیاف شیشه سوزنی در صنعت کامپوزیت بسیار مورد استقبال واقع می شود.  الیاف سوزنی انواع گوناگونی دارد که با توجه به درصد شیمیایی که ترکیب و تولید می شوند در کارهای مختلفی هم از آن ها استفاده می شود.

الیاف سوزنی E-Glass

E-GLASS همان گونه که از کلمه Electrical گرفته شده الیافی است از نوع عایق الکتریکی. رایج ترین الیافی که در بازار یافت می شود از همین مدل الیاف سوزنی است. الیاف شیشه سوزنی انعطاف پذیری خوبی دارند که در کنار این خصوصیت عایق الکتریکی سبب شده که از E-Glass در ساخت قطعات الکترونیکی استفاده کنند. قیمت الیاف سوزنی E-glass به دلیل اینکه تولید بالایی دارد قیمت ارزان تری نیز نسبت به دیگر الیاف دارد.

الیاف سوزنی C-Glass

C-GLASS همان گونه که از کلمه Chemical گرفته شده مقاومت شیمیایی خوبی دارد. بنابراین انتظار می رود در محصولاتی استفاده شود که نیاز هست در مقابل آب و مواد شیمیایی مقاومت بالایی داشته باشند. از جمله موقعیت هایی که الیاف شیشه سوزنی نوع C-Glass کاربرد دارد میتوان به ایمن سازی مخازن و لوله های اب، صنایع کامپوزیت و FRP  که به عنوان اولین لایه در سطح قطعه استفاده می شود اشاره کرد. چراکه این قطعات باید در برابر خوردگی و تخریب در مقابل مواد شیمیایی مقاوم باشند.

الیاف سوزنی S-Glass

S-GLASS همانگونه که از کلمه Strength گرفته شده مقاومت مکانیکی بالایی دارد. از این نوع الیاف سوزنی در صنعت هوافضا بیشتر استفاده می شود. چراکه نسبت مدول بالا به پایین در موشک ها و قطعا هواپیمایی از اهمیت بالایی برخوردار است. در زمان تولید الیاف سوزنی s-glass باید کیفیت خاصی رعایت شود و همین امر قیمت الیاف شیشه سوزنی S-glass را نسبت به بقیه الیاف ها گران تر کرده است.

الیاف سوزنی A-Glass

A-Glass همان گونه که از کلمه Alkali گرفته شده مقاومت اسید و باز خوبی دارد. برای تولید الیاف سوزنی a-glass از موادی که درصد قلیایی آنها زیاد است استفاده می کنند تا این نوع الیاف در محیط های اسیدی مقاوم باشد. البته تولید این الیاف متوقف شده است.

الیاف سوزنی D-Glass

D-Glass همانگونه که از کلمه Dielectric گرفته شده ثابت دی الکتریک بالایی دارد. این نوع الیاف شیشه سوزنی کاربردهای الکتریکی دارد.

الیاف سوزنی ECR-Glass

ECR-Glass الیاف با مقاومت خوردگی بالا که گرفته شده از عبارتExtra Corrosion Resistance می‌باشد. تقریبا می­توان گفت مجموعه از خواص مناسب نوع E وC را فراهم می­کند به اضافه اینکه خواص دی الکتریک مناسب تری دارد یعنی هم مقاومت شیمیایی و هم رسانایی الکتریکی و همچنین به دلیل نداشتن بور برای محیط زیست نیز مناسب تشخیص داده شده است.

مقالات