معرفی انواع توری‌ها

توری مش فایبرگلاس با پوشش پلی استر

توری مت

توری‌های تخصصی صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

توری آهنی

توری مش فایبرگلاس سنگ امپرادور

توری مش فایبرگلاس سنگ مهکام

توری مش فایبرگلاس سنگ پرشین اسکات

توری مش فایبرگلاس سنگ پرشین سیلک(مرمریت پرشین)

توری مش فایبرگلاس سنگ ترااونیکس

توری مش فایبرگلاس سنگ مجستیک رز

توری مش فایبرگلاس سنگ مرمریت مشکی ماکو

توری مش فایبرگلاس سنگ کریستال الیگودرز

توری مش فایبرگلاس سنگ اسنو وایت

توری مش فایبرگلاس سنگ دهبید اسپایدر

توری مش فایبرگلاس سنگ اسنو بلک

توری مش فایبرگلاس سنگ نگرو

توری مش فایبرگلاس سنگ بیوتی بلک

توری مش فایبرگلاس سنگ مارمارا

توری مش فایبرگلاس سنگ مرمریت بلک شایکو

توری مش فایبرگلاس سنگ چینی

توری مش فایبرگلاس سنگ ایتالیائی