توری تیشو

برای حصول سطحی صاف و سیقلی وهم چنین افزایش مقاومت به خورندگی و جلوگیری از تخریب قطعات در صنایع کامپوزیت از الیاف شیشه تیشو به عنوان اولین لایه در سطح قطعه استفاده می شود.این الیاف به علت نازک بودن و شکل گیری راحت در قالب از ایجاد هوا و تشکیل حباب هنگام اعمال ژل کت جلوگیری کرده و مانع تبله کردن سطح قطعه کامپوزیتی می شود.

تیشو لایه ای نازک از الیاف شیشه است که از کنار هم قرار گرفتن الیاف باریک و کوتاه شیشه در جهات مختلف شکل گرفته است. در سازه های کامپوزیتی بیرونی ترین لایه سازه را به منظور محافظت از محصول کامپوزیتی در برابر عوامل مخرب محیطی و ساییدگی به وسیله الیاف تیشو و ژلکوت پوشش می دهند، از جمله دلایل استفاده از پوشش تیشو در بیرونی ترین لایه سازه کامپوزیتی، عدم ایجاد حفره های هوا و جلوگیری از نفوذ آب به منظور پیشگیری از آسیب دیدگی سازه کامپوزیتی می باشد

وجود ریز الیاف شیشه در جهات مختلف و با تراکم مناسب در لایه ابتدایی و انتهایی یک سازه کامپوزیتی علاوه بر افزایش استحکام و یکپارچگی سازه، از قطعه کامپوزیتی در برابرخوردگی و عوامل مخرب شیمیایی محافظت کرده و نقشی محافظتی مشابه پوست بدن انسان را دارا است.

مزایا تیشو الیاف شیشه

 • ایجاد لایه‌ای مستحکم بر روی قطعه کامپوزیتی
 • خواص مکانیکی مطلوب در تمامی جهت‌ها
 • جذب حداکثری رزین
 • ایجاد پوشش محافظ در برابر خوردگی
 • استحکام بالا در برابر ضربه
 • مقاومت بالا در برابر سایش

کاربرد تیشو الیاف شیشه

 • لایه محافظ سازه‌های دریایی از جمله قایق‌ها و شناورها
 • پوشش ضدخوردگی تجهیزات سازه‌های هوایی و پرنده‌های بدون سرنشین
 • استفاده به عنوان عایق حرارتی
 • لایه محافظ سازه‌های متحرک در برابر ضربه
توری تیشو
توری تیشو

توری تیشو

برای حصول سطحی صاف و سیقلی وهم چنین افزایش مقاومت به خورندگی و جلوگیری از تخریب قطعات در صنایع کامپوزیت از الیاف شیشه تیشو به عنوان اولین لایه در سطح قطعه استفاده می شود.این الیاف به علت نازک بودن و شکل گیری راحت در قالب از ایجاد هوا و تشکیل حباب هنگام اعمال ژل کت جلوگیری کرده و مانع تبله کردن سطح قطعه کامپوزیتی می شود.

تیشو لایه ای نازک از الیاف شیشه است که از کنار هم قرار گرفتن الیاف باریک و کوتاه شیشه در جهات مختلف شکل گرفته است. در سازه های کامپوزیتی بیرونی ترین لایه سازه را به منظور محافظت از محصول کامپوزیتی در برابر عوامل مخرب محیطی و ساییدگی به وسیله الیاف تیشو و ژلکوت پوشش می دهند، از جمله دلایل استفاده از پوشش تیشو در بیرونی ترین لایه سازه کامپوزیتی، عدم ایجاد حفره های هوا و جلوگیری از نفوذ آب به منظور پیشگیری از آسیب دیدگی سازه کامپوزیتی می باشد

وجود ریز الیاف شیشه در جهات مختلف و با تراکم مناسب در لایه ابتدایی و انتهایی یک سازه کامپوزیتی علاوه بر افزایش استحکام و یکپارچگی سازه، از قطعه کامپوزیتی در برابرخوردگی و عوامل مخرب شیمیایی محافظت کرده و نقشی محافظتی مشابه پوست بدن انسان را دارا است.

مزایا تیشو الیاف شیشه

 • ایجاد لایه‌ای مستحکم بر روی قطعه کامپوزیتی
 • خواص مکانیکی مطلوب در تمامی جهت‌ها
 • جذب حداکثری رزین
 • ایجاد پوشش محافظ در برابر خوردگی
 • استحکام بالا در برابر ضربه
 • مقاومت بالا در برابر سایش

کاربرد تیشو الیاف شیشه

 • لایه محافظ سازه‌های دریایی از جمله قایق‌ها و شناورها
 • پوشش ضدخوردگی تجهیزات سازه‌های هوایی و پرنده‌های بدون سرنشین
 • استفاده به عنوان عایق حرارتی
 • لایه محافظ سازه‌های متحرک در برابر ضربه

مقالات