توری زیر گچی

یکی از انواع توری های فایبرگلاس می توان به  توری زیرگچی اشاره کرد،  که  برای مجهز کردن سطوح گچی و سیمانی در سازه ها استفاده می شوند. در این روش توری فایبر گلاس با ایجاد یک شبکه به هم پیوسته در داخل گچ کاری،  استحکام آن را به شدت بالا می برد. از طرفی لایه های نازک از توری مش فایبرگلاس در گچکاری استفاده می شود.

با استفاده از توری فایبرگلاس برای تقویت گچ دیوار، تنش سیستم دیوار بتنی خارجی به طور یکنواخت پراکنده می شود.

کاربردهای تورهای زیر گچی می توان به موارد زیر اشاره کرد که شامل:

  • جلوگیری از ترک خوردگی
  • ترمیم ترک ها
  • جلوگیری از فرو ریختن دیوار هنگام زلزله
  • ایمنی ساختمان ها
  • بالا بردن مقاومت کششی ساختمان ها
  • کاهش ضخامت گچ

مقالات