توری ساخت قطعات بتنی(توری فایبرگلاس بتن اکسپوز)

قطعات بتنی پیش ساخته به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند. قطعات بتنی کوچک (بلوک‌های ساختمانی سبک و توپر، سنگ جدول و کفپوش) و قطعات پیش ساخته (دیوار پیش ساخته بتنی حائل، محوطه و نمادار) این دو دسته را تشکیل می‌دهند.

امروزه به دلیل مزایای قطعات پیش ساخته، استفاده از آن‌ها بین مصالح ساختمانی بیش از قبل شده است. از نمونه قطعات پیش ساخته مورد مصرف در ساختمان می‌توانیم به دیوار، سقف، ستون، تیر، اتاقک بتنی، جدوا بتنی، کفپوش بتنی و… اشاره کنیم. یکی از روش‌های افزایش مقاومت و استحکام این قطعات، استفاده از مش فایبرگلاس است

افزایش مقاومت و استحکام قطعات بتن اکسپوز با توری

در تولید قطعات بتن اکسپوز می‌توان از توری مش فایبرگلاس جهت بالا بردن مقاومت و استحکام قطعات پیش ساخته استفاده کرد. سایر موارد کاربرد این توری‌ها جهت عایق کاری و آبندی بتن، مثل آبندی استخر و حوضچه های پرورش ماهی و یا مخازن بتنی جهت آبیاری و کشاورزی است.

توری ساخت قطعات بتنی
توری ساخت قطعات بتنی

توری ساخت قطعات بتنی(توری فایبرگلاس بتن اکسپوز)

قطعات بتنی پیش ساخته به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند. قطعات بتنی کوچک (بلوک‌های ساختمانی سبک و توپر، سنگ جدول و کفپوش) و قطعات پیش ساخته (دیوار پیش ساخته بتنی حائل، محوطه و نمادار) این دو دسته را تشکیل می‌دهند.

امروزه به دلیل مزایای قطعات پیش ساخته، استفاده از آن‌ها بین مصالح ساختمانی بیش از قبل شده است. از نمونه قطعات پیش ساخته مورد مصرف در ساختمان می‌توانیم به دیوار، سقف، ستون، تیر، اتاقک بتنی، جدوا بتنی، کفپوش بتنی و… اشاره کنیم. یکی از روش‌های افزایش مقاومت و استحکام این قطعات، استفاده از مش فایبرگلاس است

افزایش مقاومت و استحکام قطعات بتن اکسپوز با توری

در تولید قطعات بتن اکسپوز می‌توان از توری مش فایبرگلاس جهت بالا بردن مقاومت و استحکام قطعات پیش ساخته استفاده کرد. سایر موارد کاربرد این توری‌ها جهت عایق کاری و آبندی بتن، مثل آبندی استخر و حوضچه های پرورش ماهی و یا مخازن بتنی جهت آبیاری و کشاورزی است.

مقالات