توری ساخت قطعات فایبرگلاس

مقاومتی که هر قطعه دارد به نوع رزین، تعداد لایه ها و الیافی که انتخاب می شود، بستگی دارد.فایبر گلاس به علت داشتن مقاومت بالا ، وزن بسیار سبک، انعطاف بالا و مهم تر ازهمه قیمت بسیار مناسب در طراحی ها بسیار استفاده می شود. از این ماده در همه جا می توان استفاده نمود.

انواع الیاف های موجود در قطعات فایبرگلاس چیست ؟

مقاومتی که هر قطعه دارد به نوع رزین، تعداد لایه ها و الیافی که انتخاب می شود، بستگی دارد.

  • الیاف کربن
  • الیاف کولار
  • الیاف شیشه
  • الیاف بافت شیشه

متدوال ترین نوع مصرفی از الیاف های تقویت کننده در صنایع مختلف که از آن استفاده می کند، الیاف شیشه ای گزارش شده است. برای تقویت کردن پشت قالب های بزرگ از انواعی از الیاف های شیشه ای استفاده می شود.

 استفاده از توری فایبرگلاس در ساخت قطعات فایبرگلاس

این الیاف در ساخت قطعات فایبرگلاس بسیار مورد توجه واقع شده است و دلیل آن هم داشتن خاصیت الاتیسیته بالا، پایدارای چشمگیر در مقابل شوک های حرارتی، عایق مناسب الکتریکی، وزنی پایین و در عین حال قیمت کاملا مناسب می باشد.

در بدنه کشتی ها، هواپیما و خودرو از قطعات فایبرگلاس ساخته شده از توری فایبرگلاس در ساخت این قطعات به کار می رود.

قطعات فایبرگلاس و کامپوزیت چه چیزهایی می باشند و در ایران چه استفاده هایی دارد.

فایبرگلاس از رزین های ترموست و یا پلیمر ترموپلاست و الیاف برای افزایش مقاومت در مقابل کشش ساخته می‌شود و در صنعت کاربردهای زیادی دارد.

توری ساخت قطعات فایبرگلاس
توری ساخت قطعات فایبرگلاس

توری ساخت قطعات فایبرگلاس

مقاومتی که هر قطعه دارد به نوع رزین، تعداد لایه ها و الیافی که انتخاب می شود، بستگی دارد.فایبر گلاس به علت داشتن مقاومت بالا ، وزن بسیار سبک، انعطاف بالا و مهم تر ازهمه قیمت بسیار مناسب در طراحی ها بسیار استفاده می شود. از این ماده در همه جا می توان استفاده نمود.

انواع الیاف های موجود در قطعات فایبرگلاس چیست ؟

مقاومتی که هر قطعه دارد به نوع رزین، تعداد لایه ها و الیافی که انتخاب می شود، بستگی دارد.

  • الیاف کربن
  • الیاف کولار
  • الیاف شیشه
  • الیاف بافت شیشه

متدوال ترین نوع مصرفی از الیاف های تقویت کننده در صنایع مختلف که از آن استفاده می کند، الیاف شیشه ای گزارش شده است. برای تقویت کردن پشت قالب های بزرگ از انواعی از الیاف های شیشه ای استفاده می شود.

 استفاده از توری فایبرگلاس در ساخت قطعات فایبرگلاس

این الیاف در ساخت قطعات فایبرگلاس بسیار مورد توجه واقع شده است و دلیل آن هم داشتن خاصیت الاتیسیته بالا، پایدارای چشمگیر در مقابل شوک های حرارتی، عایق مناسب الکتریکی، وزنی پایین و در عین حال قیمت کاملا مناسب می باشد.

در بدنه کشتی ها، هواپیما و خودرو از قطعات فایبرگلاس ساخته شده از توری فایبرگلاس در ساخت این قطعات به کار می رود.

قطعات فایبرگلاس و کامپوزیت چه چیزهایی می باشند و در ایران چه استفاده هایی دارد.

فایبرگلاس از رزین های ترموست و یا پلیمر ترموپلاست و الیاف برای افزایش مقاومت در مقابل کشش ساخته می‌شود و در صنعت کاربردهای زیادی دارد.

مقالات