توری فایبرگلاس سنگ آتشکوه

سنگ تراورتن آتشکوه  به علت داشتن ویژگی های فیزیکی عالی مثل ساب پذیری خوب و رنگ روشن، جزء بهترین سنگ های تراورتن جهان است. در فرآیند تولید این سنگ به خاطر بالا بردن کیفیت آن از ساینده های مرغوب و رزین استفاده شده است. بسیاری از سازندگان و طراحان از سنگ تراورتن آتشکوه برای نمای ساختمان هایشان استفاده می کنند.

کاربرد سنگ تراورتن آتشکوه

  1. سنگ تراورتن آتشکوه بدلیل قیمت بالا بیشتر در نمای اصلی، نماهای رومی و نماهای مدرن استفاده میشود.
  2. سنگ تراورتن آتشکوه بصورت کوپ ( خام ، بلوک ) به سایر کشورها صادرات میگردد.

نکته کلی در مورد سنگ های تراورتن استفاده از آن ها برای نمای ساختمان به دلیل داشتن خلل و فرج پشت سنگ می باشد بنابراین از توری فایبرگلاس و رزین اپوکسی برای افزایش استحکام و انسجام آن به کار می رود.

توری فایبرگلاس سنگ آتشکوه
توری فایبرگلاس سنگ آتشکوه

توری فایبرگلاس سنگ آتشکوه

سنگ تراورتن آتشکوه  به علت داشتن ویژگی های فیزیکی عالی مثل ساب پذیری خوب و رنگ روشن، جزء بهترین سنگ های تراورتن جهان است. در فرآیند تولید این سنگ به خاطر بالا بردن کیفیت آن از ساینده های مرغوب و رزین استفاده شده است. بسیاری از سازندگان و طراحان از سنگ تراورتن آتشکوه برای نمای ساختمان هایشان استفاده می کنند.

کاربرد سنگ تراورتن آتشکوه

  1. سنگ تراورتن آتشکوه بدلیل قیمت بالا بیشتر در نمای اصلی، نماهای رومی و نماهای مدرن استفاده میشود.
  2. سنگ تراورتن آتشکوه بصورت کوپ ( خام ، بلوک ) به سایر کشورها صادرات میگردد.

نکته کلی در مورد سنگ های تراورتن استفاده از آن ها برای نمای ساختمان به دلیل داشتن خلل و فرج پشت سنگ می باشد بنابراین از توری فایبرگلاس و رزین اپوکسی برای افزایش استحکام و انسجام آن به کار می رود.

مقالات