توری فایبرگلاس سنگ مرمریت

سنگ مرمریت از جمله سنگ‌های دگرگونی و بعضا رسوبی است که در پوسته زمین به وفور یافت می‌شود و از نظر کیفیت ، طرح و رنگ از تنوع بی‌نظیری برخوردار است . کشور ما نیز از این ثروت خدادادی بی بهره نمانده و حدود نیمی از معادن سنگی کشور را به خود اختصاص داده است .

در بافت این سنگ رگه‌های فسیلی زیبایی وجود دارد که در هر سنگ به شکلی خاص خودنمایی می‌کند . میزان این ناخالصی و رگه‌ها در برخی سنگ‌ها موجب زیبایی و در برخی دیگر به عنوان ضعف شناخته می‌شود .

مثلا در اسلب سنگ‌هایی همچون مرمریت لاشتر ، مرمریت پالادیوم ، مرمریت نجف آباد و مرمریت گلدن بلک وجود این رگه‌های رنگی سفید و طلایی به زیباتر شدن سنگ  کمک کرده و جلوه ی بی‌نظیری به نمایش می‌گذارد . درحالی که در مرمریت‌های کرمی تا بژ مانند مرمریت دهبید ، مرمریت خوی ، مرمریت هرسین و … هرچه سنگ پاک و یک‌دست‌تری داشته باشیم در درجات کیفی بالاتر قرار گرفته و کمتر مورد آسیب قرار می‌گیرند . به خصوص که از مرمریت‌های کرمی و روشن برای سنگ کف و سنگ پله بیش از هر رنگ دیگری استفاده می‌شود .

توری فایبرگلاس پشت سنگ

مرمریت ازدسته سنگ‌های نرمی است که با توجه به نوع سفارش و ابعاد ، توسط ماشین برش‌های مختلفی فرآوری می‌شود که هر کدام در ظرافت کار و قیمت نهایی تاثیر گذار است . نکته قابل توجه دیگر توری پشت سنگ است که موجب انسجام و استحکام بیشترآن می شود .

توری فایبرگلاس سنگ مرمریت
توری فایبرگلاس سنگ مرمریت

توری فایبرگلاس سنگ مرمریت

سنگ مرمریت از جمله سنگ‌های دگرگونی و بعضا رسوبی است که در پوسته زمین به وفور یافت می‌شود و از نظر کیفیت ، طرح و رنگ از تنوع بی‌نظیری برخوردار است . کشور ما نیز از این ثروت خدادادی بی بهره نمانده و حدود نیمی از معادن سنگی کشور را به خود اختصاص داده است .

در بافت این سنگ رگه‌های فسیلی زیبایی وجود دارد که در هر سنگ به شکلی خاص خودنمایی می‌کند . میزان این ناخالصی و رگه‌ها در برخی سنگ‌ها موجب زیبایی و در برخی دیگر به عنوان ضعف شناخته می‌شود .

مثلا در اسلب سنگ‌هایی همچون مرمریت لاشتر ، مرمریت پالادیوم ، مرمریت نجف آباد و مرمریت گلدن بلک وجود این رگه‌های رنگی سفید و طلایی به زیباتر شدن سنگ  کمک کرده و جلوه ی بی‌نظیری به نمایش می‌گذارد . درحالی که در مرمریت‌های کرمی تا بژ مانند مرمریت دهبید ، مرمریت خوی ، مرمریت هرسین و … هرچه سنگ پاک و یک‌دست‌تری داشته باشیم در درجات کیفی بالاتر قرار گرفته و کمتر مورد آسیب قرار می‌گیرند . به خصوص که از مرمریت‌های کرمی و روشن برای سنگ کف و سنگ پله بیش از هر رنگ دیگری استفاده می‌شود .

توری فایبرگلاس پشت سنگ

مرمریت ازدسته سنگ‌های نرمی است که با توجه به نوع سفارش و ابعاد ، توسط ماشین برش‌های مختلفی فرآوری می‌شود که هر کدام در ظرافت کار و قیمت نهایی تاثیر گذار است . نکته قابل توجه دیگر توری پشت سنگ است که موجب انسجام و استحکام بیشترآن می شود .

مقالات