توری فایبرگلاس سنگ نجف آباد

این سنگ دارای رنگ زمینه مشکی تیره با خطوط ریز سفید است.این خطوط سفید به صورت نامنظم در سطح سنگ پراکنده شده اند که به زیبایی بیشتر این سنگ افزوده است.این سنگ از جمله سنگ های قدیمی در بازار ایران بوده که با نام مرمریت پارس یا مرمریت مشکی پارس( بلک پارس) نیز شناخته می شود.

ویژگی ها

 • جذب آب پایین
 • تراکم بالا
 • تخلخل کم
 • مقاومت بالا در برابر سایش و فشار
 • بافت خرد و شکننده: مرمریت مشکی نجف آباد همانند مرمریت جوشقان دارای بافتی خردو شکننده است به طوری که هنگام برش کوپ این سنگ متراژ زیادی از این سنگ پرت می شود.
 • از همه مهمتر قیمت ارزان مرمریت مشکی نجف آباد که آن را به پرفروشترین مرمریت ها تبدیل کرده است.
 • یکنواختی رنگ و سورت محدود
 • ساب پذیری بالا
 • رنگ مشکی خالص یا پرکلاغی: این سنگ در دسته سنگ های مرمریت های مشکی قرار دارد و شاید تنها سنگ در این دسته باشد که رنگ آن مشکی پرکلاغی یا مشکی خالص است.

فرآوری

این سنگ به دلیل رنگ تیره خود در صورت انجام ساب صیقلی و چرمی زیباتر شده و ازجمله ابعاد مختلفی که از این سنگ برش داده می شود عبارتند از اسلب،تایل،طولی و…

هم چنین از آنجا که سنگ مرمریت مشکی نجف آباد خرد و شکننده است امروزه با انجام فرآوری های مختلف این مشکل سنگ برطرف شده و به افزایش عمر و استحکام آن کمک کرده است. زیرا در غیراینصورت رگه های آهکی موجود در سطح سنگ به مرور و در صورت تماس با آب واکنش داده و اصطلاحا باد می کند. در واقع این از معایب آن است که پس از برش رگه های آن سریعا با هوا و رطوبت واکنش داده و اصطلاحا اکسید می شود.

جهت رفع این مشکل سنگ سطح و داخل رگه های موجود در سطح سنگ با استفاده از فناوری UVضد آب می گردد تا از واکنش رگه ها با آب جلوگیری شود. و در نهایت نیز روکش نانو روی سنگ کشیده می شود. همچنین پشت سنگ را نیز اپوکسی ریخته و سپس توری فایبرگلاس می زنند.در این صورت عمر و دوام سنگ افزایش یافته و مشکل شکنندگی آن حل می شود.

توری فایبرگلاس سنگ نجف آباد
توری فایبرگلاس سنگ نجف آباد

توری فایبرگلاس سنگ نجف آباد

این سنگ دارای رنگ زمینه مشکی تیره با خطوط ریز سفید است.این خطوط سفید به صورت نامنظم در سطح سنگ پراکنده شده اند که به زیبایی بیشتر این سنگ افزوده است.این سنگ از جمله سنگ های قدیمی در بازار ایران بوده که با نام مرمریت پارس یا مرمریت مشکی پارس( بلک پارس) نیز شناخته می شود.

ویژگی ها

 • جذب آب پایین
 • تراکم بالا
 • تخلخل کم
 • مقاومت بالا در برابر سایش و فشار
 • بافت خرد و شکننده: مرمریت مشکی نجف آباد همانند مرمریت جوشقان دارای بافتی خردو شکننده است به طوری که هنگام برش کوپ این سنگ متراژ زیادی از این سنگ پرت می شود.
 • از همه مهمتر قیمت ارزان مرمریت مشکی نجف آباد که آن را به پرفروشترین مرمریت ها تبدیل کرده است.
 • یکنواختی رنگ و سورت محدود
 • ساب پذیری بالا
 • رنگ مشکی خالص یا پرکلاغی: این سنگ در دسته سنگ های مرمریت های مشکی قرار دارد و شاید تنها سنگ در این دسته باشد که رنگ آن مشکی پرکلاغی یا مشکی خالص است.

فرآوری

این سنگ به دلیل رنگ تیره خود در صورت انجام ساب صیقلی و چرمی زیباتر شده و ازجمله ابعاد مختلفی که از این سنگ برش داده می شود عبارتند از اسلب،تایل،طولی و…

هم چنین از آنجا که سنگ مرمریت مشکی نجف آباد خرد و شکننده است امروزه با انجام فرآوری های مختلف این مشکل سنگ برطرف شده و به افزایش عمر و استحکام آن کمک کرده است. زیرا در غیراینصورت رگه های آهکی موجود در سطح سنگ به مرور و در صورت تماس با آب واکنش داده و اصطلاحا باد می کند. در واقع این از معایب آن است که پس از برش رگه های آن سریعا با هوا و رطوبت واکنش داده و اصطلاحا اکسید می شود.

جهت رفع این مشکل سنگ سطح و داخل رگه های موجود در سطح سنگ با استفاده از فناوری UVضد آب می گردد تا از واکنش رگه ها با آب جلوگیری شود. و در نهایت نیز روکش نانو روی سنگ کشیده می شود. همچنین پشت سنگ را نیز اپوکسی ریخته و سپس توری فایبرگلاس می زنند.در این صورت عمر و دوام سنگ افزایش یافته و مشکل شکنندگی آن حل می شود.

مقالات