توری فایبرگلاس سنگ چینی جلبر

سنگ مرمریت جلبر از گروه مرمریت هایی است که تحت شرایط خاص زمین شناسی دگرگونی مجدد متبلور شده این نوع مرمریت با توجه به تبلور بلورهای آن ظاهری مانند اونیک دارد و به همین خاطر در ایران به آن کریستال یا چینی می گویند.

سنگ مرمریت و انواع در بازار ایران 

براساس آزمایشات مکانیک سنگ انجام شده،جذب آب این سنگ کمتر از نیم درصد وتخلخل آن ناچیز است. بر این اساس میتوان انتظار داشت که تاثیر عوامل هوازدگی فیزیکی مانند سرما بر این سنگ بسیار کم و یا بی اثر باشد.مقاومت فشاری بالا (در دو حالت خشک و تر) نیز نشانه سلامت این سنگ و فقدان سطوح ضعف است.

ضمن آنکه در آنالیز شیمیایی این سنگ عناصر مزاحمی چون اکسید آهن و منگنز وجود ندارند و یا در حد بسیار بسیار کمی هستند،به همین دلیل امکان هوازدگی شیمیایی در نتیجه عوامل طبیعی بسیار کم است. در مجموع با توجه به نتایج حاصل از آزمایشات مختلف و تجربه های پیشین، سنگ جلبر یکی از بهترین سنگ های تزیینی برای استفاده در بخش های مختلف ساختمان به خصوص کف،پله،استخر،سونا و … است.


ابعاد

بلوک ( کوپ ) در وزن های مورد نیاز مشتری

اسلب ( بوک مچ و فور مچ )

تایل از عرض ۱۰ سانتی متر تا ۸۰ سانتی متر و طول مورد نیاز مشتری

نوع فراوری

سابیده (پولیش)
چرمی

در فرایند فراوری سنگ های مرمریت از توری فایبرگلاس برای بالابردن استحکام سنگ استفاده می شود.

توری فایبرگلاس سنگ چینی جلبر
توری فایبرگلاس سنگ چینی جلبر

توری فایبرگلاس سنگ چینی جلبر

سنگ مرمریت جلبر از گروه مرمریت هایی است که تحت شرایط خاص زمین شناسی دگرگونی مجدد متبلور شده این نوع مرمریت با توجه به تبلور بلورهای آن ظاهری مانند اونیک دارد و به همین خاطر در ایران به آن کریستال یا چینی می گویند.

سنگ مرمریت و انواع در بازار ایران 

براساس آزمایشات مکانیک سنگ انجام شده،جذب آب این سنگ کمتر از نیم درصد وتخلخل آن ناچیز است. بر این اساس میتوان انتظار داشت که تاثیر عوامل هوازدگی فیزیکی مانند سرما بر این سنگ بسیار کم و یا بی اثر باشد.مقاومت فشاری بالا (در دو حالت خشک و تر) نیز نشانه سلامت این سنگ و فقدان سطوح ضعف است.

ضمن آنکه در آنالیز شیمیایی این سنگ عناصر مزاحمی چون اکسید آهن و منگنز وجود ندارند و یا در حد بسیار بسیار کمی هستند،به همین دلیل امکان هوازدگی شیمیایی در نتیجه عوامل طبیعی بسیار کم است. در مجموع با توجه به نتایج حاصل از آزمایشات مختلف و تجربه های پیشین، سنگ جلبر یکی از بهترین سنگ های تزیینی برای استفاده در بخش های مختلف ساختمان به خصوص کف،پله،استخر،سونا و … است.


ابعاد

بلوک ( کوپ ) در وزن های مورد نیاز مشتری

اسلب ( بوک مچ و فور مچ )

تایل از عرض ۱۰ سانتی متر تا ۸۰ سانتی متر و طول مورد نیاز مشتری

نوع فراوری

سابیده (پولیش)
چرمی

در فرایند فراوری سنگ های مرمریت از توری فایبرگلاس برای بالابردن استحکام سنگ استفاده می شود.

مقالات