توری فایبرگلاس سنگ گردویی

سنگ تراورتن گردویی یکی از سنگ های ساختمانی از نوع سنگ های تراورتن می باشد که دارای رنگی کرم و قهوه ای است. این سنگ در مدل های مختلف گل پنبه ای، چند وجهی و موجدار می باشد. به دلیل زیبایی و رسای طبیعی این سنگ، در نمای بیرونی ساختمان ها همراه با سنگ های دیگر تراورتن همچون حاجی آباد و رنگ های روشن به کاربرد می رود. 

کاربرد سنگ گردویی تراورتن

 • نمای بیرونی و اصلی
 • فضای داخلی 
 • ترکیب با سنگ های دیگر تراورتن 
 • محوطه سازی و پوشش داخلی
 • مصنوعات همچون گلدان، آبنما و…

ویژگی سنگ گردویی

 • جلاپذیری بالا
 • مقاومت در برابر فرسایش
 • چسبنده گی بالا و راحت به ملات

سنگ های گردویی به صورت اسلب و آنتیک فراوری می شوند و برای افزایس استحکام و انسجام آن از توری فایبرگلاس استفاده می شود.

توری فایبرگلاس سنگ گردویی
توری فایبرگلاس سنگ گردویی

توری فایبرگلاس سنگ گردویی

سنگ تراورتن گردویی یکی از سنگ های ساختمانی از نوع سنگ های تراورتن می باشد که دارای رنگی کرم و قهوه ای است. این سنگ در مدل های مختلف گل پنبه ای، چند وجهی و موجدار می باشد. به دلیل زیبایی و رسای طبیعی این سنگ، در نمای بیرونی ساختمان ها همراه با سنگ های دیگر تراورتن همچون حاجی آباد و رنگ های روشن به کاربرد می رود. 

کاربرد سنگ گردویی تراورتن

 • نمای بیرونی و اصلی
 • فضای داخلی 
 • ترکیب با سنگ های دیگر تراورتن 
 • محوطه سازی و پوشش داخلی
 • مصنوعات همچون گلدان، آبنما و…

ویژگی سنگ گردویی

 • جلاپذیری بالا
 • مقاومت در برابر فرسایش
 • چسبنده گی بالا و راحت به ملات

سنگ های گردویی به صورت اسلب و آنتیک فراوری می شوند و برای افزایس استحکام و انسجام آن از توری فایبرگلاس استفاده می شود.

مقالات