توری فرآوری اسلب سنگ طبیعی

توری فایبر گلاس یا توری اپوکسی سبب افزایش محبوبیت این مصالح ساختمانی شده است. همانطور که اشاره نمودیم افزایش مقاومت سنگ در برابر حرکات کششی و مکانیکی از مهمترین مزیت های این توری است. از طرف دیگر، توری پشت سنگ، سبب افزایش استحکام و یکپارچگی قطعات سنگی در کنار هم می شود.
افزایش انسجام و یکپارچگی سنگ ساختمانی سبب می شود که در زمان پولیش، نصب، جابجایی و … قطعات سنگ از هم جدا یا شکسته نشوند. این عامل از دیگر دلایل استفاده از توری فایبرگلاس در زمان فرآوری سنگ است.
یکی از مهمترین شاخصه‌های این توری، داشتن رزین اپوکسی است. البته باید یادآوری کنیم که رزین اپوکسی مورد استفاده در توری فایبرگلاس، متفاوت از سایر رزین های اپوکسی است. این رزین به دلیل اینکه بتواند قطعات سنگی را به خوبی بهم بچسباند و انسجام آن ها را افزایش دهد، معمولا با هاردنر یا خشک کننده همراه است.

رزین اپوکسی به دلیل همراه بودن با هاردنر ( خشک کن ) جهت اتصال و چسباندن الیاف و توری نیز استفاده دارد این الیاف و توری می تواند از جنس فایبر گلاس باشد .

رزین اپوکسی پشت سنگ نسبت به رزین های اپوکسی مخصوصا کارهای هنری و پرداخت چوب متفاوت است .

هدف اتصال توری فایبر گلاس و یا مش فایبر گلاس به پشت سنگ ( مخصوصا سنگ های کف ) ایجاد استحکام در سنگ است .

ممکن است سنگ در هنگام جابجایی تحت فشار و ضربه  قرار بگیرد.این مش های فایبر گلاس در پشت سنگ موجب یک پارچگی سطح شده و ضربه را به تمام نقاط سنگ توزیع می کنند . این روش خطر شکسته شدن سنگ کمتر می شود .

از این جهت از رزین مخصوص برای پشت سنگ با نام رزین اپوکسی پشت سنگ استفاده می کنند . بهترین روش برای اتصال توری های فایبرگلاس به پشت سنگ استفاده از رزین اپوکسی می باشد . رزین اپوکسی را با هاردنر به نسبت توصیه شده توسط فروشنده مخلوط کنید تقریبا ۵ تا ۱۰ دقیقه عمل مخلوط کردن را ادامه دهید و ژل بدست آمده را بر روی چسب پهن نمایید .

توری فرآوری اسلب سنگ طبیعی
توری فرآوری اسلب سنگ طبیعی

توری فرآوری اسلب سنگ طبیعی

توری فایبرگلاس یا توری اپوکسی سبب افزایش محبوبیت این مصالح ساختمانی شده است. همانطور که اشاره نمودیم افزایش مقاومت سنگ در برابر حرکات کششی و مکانیکی از مهمترین مزیت های این توری است. از طرف دیگر، توری پشت سنگ، سبب افزایش استحکام و یکپارچگی قطعات سنگی در کنار هم می شود.
افزایش انسجام و یکپارچگی سنگ ساختمانی سبب می شود که در زمان پولیش، نصب، جابجایی و … قطعات سنگ از هم جدا یا شکسته نشوند. این عامل از دیگر دلایل استفاده از توری فایبرگلاس در زمان فرآوری سنگ است.
یکی از مهمترین شاخصه‌های این توری، داشتن رزین اپوکسی است. البته باید یادآوری کنیم که رزین اپوکسی مورد استفاده در توری فایبرگلاس، متفاوت از سایر رزین های اپوکسی است. این رزین به دلیل اینکه بتواند قطعات سنگی را به خوبی بهم بچسباند و انسجام آن ها را افزایش دهد، معمولا با هاردنر یا خشک کننده همراه است.

رزین اپوکسی به دلیل همراه بودن با هاردنر ( خشک کن ) جهت اتصال و چسباندن الیاف و توری نیز استفاده دارد این الیاف و توری می تواند از جنس فایبر گلاس باشد .

رزین اپوکسی پشت سنگ نسبت به رزین های اپوکسی مخصوصا کارهای هنری و پرداخت چوب متفاوت است .

هدف اتصال توری فایبر گلاس و یا مش فایبر گلاس به پشت سنگ ( مخصوصا سنگ های کف ) ایجاد استحکام در سنگ است .

ممکن است سنگ در هنگام جابجایی تحت فشار و ضربه  قرار بگیرد.این مش های فایبر گلاس در پشت سنگ موجب یک پارچگی سطح شده و ضربه را به تمام نقاط سنگ توزیع می کنند . این روش خطر شکسته شدن سنگ کمتر می شود .

از این جهت از رزین مخصوص برای پشت سنگ با نام رزین اپوکسی پشت سنگ استفاده می کنند . بهترین روش برای اتصال توری های فایبرگلاس به پشت سنگ استفاده از رزین اپوکسی می باشد . رزین اپوکسی را با هاردنر به نسبت توصیه شده توسط فروشنده مخلوط کنید تقریبا ۵ تا ۱۰ دقیقه عمل مخلوط کردن را ادامه دهید و ژل بدست آمده را بر روی چسب پهن نمایید .

مقالات