توری مت(الیاف شیشه ای سوزنی)

تقویت کننده های ریز ریز و پارچه‌های سوزنی تقویت کننده های حصیری در ساخت به روش لایه گذاری دستی به صورت مواد خام و رول شده به کار می روند. در فرآیند پاشش توسط توسط اسپری پارچه‌های سوزنی تولید می‌شود.

این پارچه های سوزنی شامل الیاف شیشه ای هستند. که به طور اتفاقی جهت دار شده و به وسیله یک چسب حل شدنی است. پارچه حصیری با رشته های پیوسته شبیه پارچه های سوزنی هستند. به جز اینکه در اینجا الیاف پیوسته بوده و با طرح بافت چرخشی بافته شده اند.

جهت ساخت قالبهای کامپوزیتی و استحکام قطعات از نمد الیاف شیشه (نمد سوزنی شیشه) استفاده میشود.

این الیاف بصورت پراکنده و کاملا نامنظم در جهات اتفاقی روی هم قرار گرفته‌اند.

بنابراین به قطعات استحکامی در همه جهات میدهند. در ساخت قایق‌ها و لنج‌ها، وان، پنل‌ها و … استفاده م­یشود.

الیاف شیشه سوزنی(مت)

تقریباً ۹۰ درصد الیاف مورد استفاده در کامپوزیت های مهندسی الیاف شیشه می‌باشند .

الیاف شیشه نیزاستحکام و سختی مناسبی دارند. خواص مکانیکی خود را در دماهای بالا حفظ می‌کنند.

مقاومت رطوبت و خوردگی مناسبی دارند. و نسبتاً ارزان است ،که انواع مختلفی از الیاف شیشه به صورت تجاری وجود دارد.

الیاف سوزنی در همه جهات مدول مقاومت مناسبی دارد. به همین منظور استفاده بسیار زیادی در صنعت کامپوزیت دارد و بیشترین سرانه مصرف را در بین دیگر الیاف شیشه دارد. این الیاف در برابر رطوبت و اسید و قلیایی مقاومت مناسبی دارد.

توری مت(الیاف شیشه ای سوزنی)
توری مت(الیاف شیشه ای سوزنی)

توری مت(الیاف شیشه ای سوزنی)

تقویت کننده های ریز ریز و پارچه‌های سوزنی تقویت کننده های حصیری در ساخت به روش لایه گذاری دستی به صورت مواد خام و رول شده به کار می روند. در فرآیند پاشش توسط توسط اسپری پارچه‌های سوزنی تولید می‌شود.

این پارچه های سوزنی شامل الیاف شیشه ای هستند. که به طور اتفاقی جهت دار شده و به وسیله یک چسب حل شدنی است. پارچه حصیری با رشته های پیوسته شبیه پارچه های سوزنی هستند. به جز اینکه در اینجا الیاف پیوسته بوده و با طرح بافت چرخشی بافته شده اند.

جهت ساخت قالبهای کامپوزیتی و استحکام قطعات از نمد الیاف شیشه (نمد سوزنی شیشه) استفاده میشود.

این الیاف بصورت پراکنده و کاملا نامنظم در جهات اتفاقی روی هم قرار گرفته‌اند.

بنابراین به قطعات استحکامی در همه جهات میدهند. در ساخت قایق‌ها و لنج‌ها، وان، پنل‌ها و … استفاده م­یشود.

الیاف شیشه سوزنی(مت)

تقریباً ۹۰ درصد الیاف مورد استفاده در کامپوزیت های مهندسی الیاف شیشه می‌باشند .

الیاف شیشه نیزاستحکام و سختی مناسبی دارند. خواص مکانیکی خود را در دماهای بالا حفظ می‌کنند.

مقاومت رطوبت و خوردگی مناسبی دارند. و نسبتاً ارزان است ،که انواع مختلفی از الیاف شیشه به صورت تجاری وجود دارد.

الیاف سوزنی در همه جهات مدول مقاومت مناسبی دارد. به همین منظور استفاده بسیار زیادی در صنعت کامپوزیت دارد و بیشترین سرانه مصرف را در بین دیگر الیاف شیشه دارد. این الیاف در برابر رطوبت و اسید و قلیایی مقاومت مناسبی دارد.

مقالات