توری مش فایبرگلاس سنگ کریستال زمرد

شکل ظاهری سنگ اسلب کریستال زمرد به صورت زمینه‌ای از رنگ روشن با خط‌هایی به رنگ‌های مختلف است. این خط‌ها که بیشتر در اثر ترکیبات معدنی موجود در سنگ در داخل آن شکل گرفته است باعث جلوه بیشتر سنگ می‌شود. از رنگ‌های این خط‌ها می‌توان به مشکی، طوسی، آبی و یا … اشاره نمود.
برش سنگ با دستگاه‌های مخصوصی انجام شده و بعد از برش عملیات ساب زدن باعث جلا و شفافیت سنگ می‌شود. نصب توری در زمان برش در پشت سنگ‌ها مانع ایجاد شکستگی و ترک خوردگی در لبه‌های سنگ شده و از این نظر این کار هزینه‌های برش و جابجایی را ایجاد ضایعات در سنگ‌ها را تا حد زیادی کم می کند.

ویژگی های سنگ های کریستال زمرد

تولید این نوع سنگ در مقایسه با کیفیت سنگ های تایل دارای درجه کیفی بیشتری است.

زمینه سنگ زمرد در این نوع بیشتر به رنگ سفید بوده و خط های موجود در سطح آن به رنگ های مشکی، طوسی، آبی است.

موارد استفاده از سنگ اسلب کریستال زمرد بیشتر در نمای بیرونی یا قسمت های مختلف در داخل سازه ها است.

این نوع سنگ کمتر رطوبت محیط را جذب می کند و از این نظر برای نصب در محیط های مرطوب سازه مانند سرویس های بهداشتی بسیار مناسب است.

جنس سنگ از مرمریت چینی بوده و در ابعاد دو تا سه متر به صورت اسلب قابل عرضه است.
در فرایند فراوری این نوع سنگ از توری فایبرگلاس به منظور تقویت سنگ ها استفاده می شود.

توری مش فایبرگلاس سنگ کریستال زمرد
توری مش فایبرگلاس سنگ کریستال زمرد

توری مش فایبرگلاس سنگ کریستال زمرد

شکل ظاهری سنگ اسلب کریستال زمرد به صورت زمینه‌ای از رنگ روشن با خط‌هایی به رنگ‌های مختلف است. این خط‌ها که بیشتر در اثر ترکیبات معدنی موجود در سنگ در داخل آن شکل گرفته است باعث جلوه بیشتر سنگ می‌شود. از رنگ‌های این خط‌ها می‌توان به مشکی، طوسی، آبی و یا … اشاره نمود.
برش سنگ با دستگاه‌های مخصوصی انجام شده و بعد از برش عملیات ساب زدن باعث جلا و شفافیت سنگ می‌شود. نصب توری در زمان برش در پشت سنگ‌ها مانع ایجاد شکستگی و ترک خوردگی در لبه‌های سنگ شده و از این نظر این کار هزینه‌های برش و جابجایی را ایجاد ضایعات در سنگ‌ها را تا حد زیادی کم می کند.

ویژگی های سنگ های کریستال زمرد

تولید این نوع سنگ در مقایسه با کیفیت سنگ های تایل دارای درجه کیفی بیشتری است.

زمینه سنگ زمرد در این نوع بیشتر به رنگ سفید بوده و خط های موجود در سطح آن به رنگ های مشکی، طوسی، آبی است.

موارد استفاده از سنگ اسلب کریستال زمرد بیشتر در نمای بیرونی یا قسمت های مختلف در داخل سازه ها است.

این نوع سنگ کمتر رطوبت محیط را جذب می کند و از این نظر برای نصب در محیط های مرطوب سازه مانند سرویس های بهداشتی بسیار مناسب است.

جنس سنگ از مرمریت چینی بوده و در ابعاد دو تا سه متر به صورت اسلب قابل عرضه است.
در فرایند فراوری این نوع سنگ از توری فایبرگلاس به منظور تقویت سنگ ها استفاده می شود.

مقالات