توری مش پلاستیک

توری پلاستیکی در طیف گسترده ای از دهانه ها ( اندازه سوراخ ) ، وزن و ضخامت تولید می گردد .

این توری ها که از طریق فرآیندهای اکستروژن، گسترش و یا بافندگی تولید می گردد. فرآیندهای اکستروژن و جهت گیری برای تعداد رشته بیش از یک فاصله داده شده (معمولا به طور متوسط تعداد رشته های پلاستیکی در طول ۱۰ اینچ )برای تولید یک متوسط باز کردن سوراخ اسمی یا دیافراگم کنترل می شود. رنگ و مواد افزودنی می توان در طول فرآیند اکستروژن برای تولید رنگ های مجزا و یا خواصی مانند تثبیت کننده در برابر تخریب نور ماوراء بنفش معرفی شده است.

دو عنصر مهم این فرآیند مداوم بودن آن است و محصول در شکل نهایی خود به صورت تور پلاستیکی تولید می شود. به طور معمول،  رشته در هر جهت به طور یکنواخت تولید می شود، و محصول همان از یک طرف از مواد به عنوان دیگر به نظر می رسد. این نوع از شبکه های به عنوان “دو دو وجهی”، که در آن هر دو طرف از نظر ساختاری مشابه و رشته در حال شکل گیری یک هواپیما و یا کانال در امتداد خالص به بازار عرضه شده.

دمای بالا نایلون مش به صورت رول تا ۴۴ اینچ و یا سفارشی به قطعه اندازه بخشی خود را کاهش دهد. این مش نایلون سفارشی سفارش ساخته شده به با حداقل مورد نیاز اکستروژن سفارش در مجموع ۲۴،۰۰۰ فوت خطی است.

توری مش پلاستیک
توری مش پلاستیک

توری مش پلاستیک

توری پلاستیکی در طیف گسترده ای از دهانه ها ( اندازه سوراخ ) ، وزن و ضخامت تولید می گردد .

این توری ها که از طریق فرآیندهای اکستروژن، گسترش و یا بافندگی تولید می گردد. فرآیندهای اکستروژن و جهت گیری برای تعداد رشته بیش از یک فاصله داده شده (معمولا به طور متوسط تعداد رشته های پلاستیکی در طول ۱۰ اینچ )برای تولید یک متوسط باز کردن سوراخ اسمی یا دیافراگم کنترل می شود. رنگ و مواد افزودنی می توان در طول فرآیند اکستروژن برای تولید رنگ های مجزا و یا خواصی مانند تثبیت کننده در برابر تخریب نور ماوراء بنفش معرفی شده است.

دو عنصر مهم این فرآیند مداوم بودن آن است و محصول در شکل نهایی خود به صورت تور پلاستیکی تولید می شود. به طور معمول،  رشته در هر جهت به طور یکنواخت تولید می شود، و محصول همان از یک طرف از مواد به عنوان دیگر به نظر می رسد. این نوع از شبکه های به عنوان “دو دو وجهی”، که در آن هر دو طرف از نظر ساختاری مشابه و رشته در حال شکل گیری یک هواپیما و یا کانال در امتداد خالص به بازار عرضه شده.

دمای بالا نایلون مش به صورت رول تا ۴۴ اینچ و یا سفارشی به قطعه اندازه بخشی خود را کاهش دهد. این مش نایلون سفارشی سفارش ساخته شده به با حداقل مورد نیاز اکستروژن سفارش در مجموع ۲۴،۰۰۰ فوت خطی است.

مقالات