توری مقاوم سازی سنگ

از توری پشت سنگ جهت مقاوم سازی سنگ استفاده می کنند.توری اپوکسی نام دیگر توری پشت سنگ است. جنس این نوع توری فایبرگلاس است و در تولید اغلب سنگ های ساختمانی از آن استفاده زیادی می شود. بعد از تولید سنگ های ساختمانی در کارخانه توری اپوکسی پشت سنگ ها نصب می شود. به همین دلیل استحکام سنگ های ساختمانی بسیار زیاد است. برای تولید این نوع توری از الیاف مختلف نظیر شیشه، فیبر و سایر الیاف مصنوعی استفاده می گردد.

چرا از توری های فایبرگلاس پشت سنگ استفاده می کنیم؟

از انواع سنگ ساختمانی برای طراحی نمای ساختمان های ویلایی و چند طبقه استفاده زیادی می شود. با توجه به اینکه برای طراحی نمای یک ساختمان از تعداد زیادی سنگ استفاده می شود در نتیجه میزان چسبندگی سنگ ها باید زیاد باشد. در صورتی که سنگ های بزرگ چسبندگی کافی نداشته باشند سنگ هایی ریزی که در زیر سنگ های بزرگ نصب می شوند به دلیل لغزش سنگ های بزرگ ممکن است صدمه ببینند. به همین دلیل از توری پشت سنگ برای محافظت از سطوحی که سنگ کاری شده اند استفاده زیادی می شود.

از مهم ترین دلایل استفاده از توری پشت سنگ می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • این نوع توری مقاومت سنگ را در برابر رطوبت افزایش می دهد. در نتیجه اگر سنگ تحت تاثیر جریان آب یا رطوبت قرار بگیرد از مکانی که نصب شده جدا نمی شود.
 • توری پشت سنگ باعث افزایش مقاومت کششی سنگ می شود. سنگ های ساختمانی که در طراحی آن ها از توری اپوکسی استفاده شده است مقاومت بیشتری در برابر فشارهای زیاد دارند.
 • این مدل توری باعث افزایش مقاومت سنگ در برابر مواد شیمیایی و حرارت می شود.
 • در صورتی که در طراحی سنگ از توری فایبرگلاس پشت سنگ استفاده شده باشد احتمال شکستگی سنگ کمتر خواهد بود.
 • این نوع توری باعث چسبندگی بیشتر سنگ روی ملات می شود. در نتیجه سنگ هایی که در قسمت پشت آن ها توری اپوکسی نصب شده است قدرت چسبندگی بیشتری دارند و از آن ها راحت تر می توان استفاده کرد.
 • توری از جنس فایبرگلاس باعث ایجاد پوششی نازک، مقاوم و سبک در قسمت پشت سنگ های پهن و نازک می شود. این نوع پوشش باعث می شود تا عملیات لایه کشی که برای مقاوم سازی انواع سنگ ها انجام می شود ساده تر شود.
توری مقاوم سازی سنگ
توری مقاوم سازی سنگ

توری فیلترسازی

از توری پشت سنگ جهت مقاوم سازی سنگ استفاده می کنند.توری اپوکسی نام دیگر توری پشت سنگ است. جنس این نوع توری فایبرگلاس است و در تولید اغلب سنگ های ساختمانی از آن استفاده زیادی می شود. بعد از تولید سنگ های ساختمانی در کارخانه توری اپوکسی پشت سنگ ها نصب می شود. به همین دلیل استحکام سنگ های ساختمانی بسیار زیاد است. برای تولید این نوع توری از الیاف مختلف نظیر شیشه، فیبر و سایر الیاف مصنوعی استفاده می گردد.

چرا از توری های فایبرگلاس پشت سنگ استفاده می کنیم؟

از انواع سنگ ساختمانی برای طراحی نمای ساختمان های ویلایی و چند طبقه استفاده زیادی می شود. با توجه به اینکه برای طراحی نمای یک ساختمان از تعداد زیادی سنگ استفاده می شود در نتیجه میزان چسبندگی سنگ ها باید زیاد باشد. در صورتی که سنگ های بزرگ چسبندگی کافی نداشته باشند سنگ هایی ریزی که در زیر سنگ های بزرگ نصب می شوند به دلیل لغزش سنگ های بزرگ ممکن است صدمه ببینند. به همین دلیل از توری پشت سنگ برای محافظت از سطوحی که سنگ کاری شده اند استفاده زیادی می شود.

از مهم ترین دلایل استفاده از توری پشت سنگ می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • این نوع توری مقاومت سنگ را در برابر رطوبت افزایش می دهد. در نتیجه اگر سنگ تحت تاثیر جریان آب یا رطوبت قرار بگیرد از مکانی که نصب شده جدا نمی شود.
 • توری پشت سنگ باعث افزایش مقاومت کششی سنگ می شود. سنگ های ساختمانی که در طراحی آن ها از توری اپوکسی استفاده شده است مقاومت بیشتری در برابر فشارهای زیاد دارند.
 • این مدل توری باعث افزایش مقاومت سنگ در برابر مواد شیمیایی و حرارت می شود.
 • در صورتی که در طراحی سنگ از توری فایبرگلاس پشت سنگ استفاده شده باشد احتمال شکستگی سنگ کمتر خواهد بود.
 • این نوع توری باعث چسبندگی بیشتر سنگ روی ملات می شود. در نتیجه سنگ هایی که در قسمت پشت آن ها توری اپوکسی نصب شده است قدرت چسبندگی بیشتری دارند و از آن ها راحت تر می توان استفاده کرد.
 • توری از جنس فایبرگلاس باعث ایجاد پوششی نازک، مقاوم و سبک در قسمت پشت سنگ های پهن و نازک می شود. این نوع پوشش باعث می شود تا عملیات لایه کشی که برای مقاوم سازی انواع سنگ ها انجام می شود ساده تر شود.

مقالات