توری پلاستیکی

توری پلاستیکی در طیف گسترده‌ای از اندازه چشمه، وزن، ضخامت قابل تولید است. قیمت توری پلاستیکی با توجه به ضخامت، اندازه چشمه‌ها و متراژ متفاوت است.

این محصول در طی فرایند بافندگی تولید می‌شود و افزودنی‌هایی مورد استفاده در طی تولید باعث ایجاد خاصیت تثبیت کنندگی در برابر تخریب نور ماورا بنفش می‌شود.

در فرایند تولید توری پلاستیکی هرچه اندازه چشمه توری بیشتر شود، ضخامت یا گوشته توری بالا رفته و باعث مقاومت بیشتر در توری مرغی پلاستیکی خواهد شد.

در هنگام خرید باید به جنس مواد اولیه به کار رفته در تولید توری مرغی توجه نمود زیرا در برخی موارد در طی فرایند تولید این محصول، از مواد بازیافتی استفاده شده که باعث کاهش مقاومت توری خواهد شد.

مشخصات فنی توری پلاستیکی:

۱. طول معمول برای این توری ۳۰ متر می‌باشد.
۲. توری حصاری در رنگ‌های سبز، زرد، قرمز، آبی تولید می‌شود.
۳. چشمه‌های توری تولید شده با اشکال لوزی، شش گوش و پنج ضلعی است.

با توجه به نیاز مشتری توری پلاستیکی در ابعاد زیر قابل تولید و فروش است:

 –  عرض ۹۰ سانتی‌متر با مساحت رول ۲۷ متر مربع
–  عرض ۱۰۰ سانتی‌متر با مساحت رول ۳۰ متر مربع
 – عرض ۱۲۰ سانتی‌متر با مساحت رول ۳۶ متر مربع
 – عرض ۱۵۰ سانتی‌متر با مساحت رول ۴۵ متر مربع
–  عرض ۲ متر با مساحت رول ۶۰ متر مربع

یکی از مزایای استفاده از این محصول رنگ ها و اشکال هندسی متنوع است که میتواند پاسخ گوی نیاز های متفاوت مصرف کنندگان باشد.

انواع توری :

۱.توری مرغی پلاستیکی

۲.توری نما پلاستیکی

۳.توری حصاری پلاستیکی

۴.فنس پلاستیکی

توری پلاستیکی
توری پلاستیکی

توری پلاستیکی

توری پلاستیکی در طیف گسترده‌ای از اندازه چشمه، وزن، ضخامت قابل تولید است. قیمت توری پلاستیکی با توجه به ضخامت، اندازه چشمه‌ها و متراژ متفاوت است.

این محصول در طی فرایند بافندگی تولید می‌شود و افزودنی‌هایی مورد استفاده در طی تولید باعث ایجاد خاصیت تثبیت کنندگی در برابر تخریب نور ماورا بنفش می‌شود.

در فرایند تولید توری پلاستیکی هرچه اندازه چشمه توری بیشتر شود، ضخامت یا گوشته توری بالا رفته و باعث مقاومت بیشتر در توری مرغی پلاستیکی خواهد شد.

در هنگام خرید باید به جنس مواد اولیه به کار رفته در تولید توری مرغی توجه نمود زیرا در برخی موارد در طی فرایند تولید این محصول، از مواد بازیافتی استفاده شده که باعث کاهش مقاومت توری خواهد شد.

مشخصات فنی توری پلاستیکی:

۱. طول معمول برای این توری ۳۰ متر می‌باشد.
۲. توری حصاری در رنگ‌های سبز، زرد، قرمز، آبی تولید می‌شود.
۳. چشمه‌های توری تولید شده با اشکال لوزی، شش گوش و پنج ضلعی است.

با توجه به نیاز مشتری توری پلاستیکی در ابعاد زیر قابل تولید و فروش است:

 –  عرض ۹۰ سانتی‌متر با مساحت رول ۲۷ متر مربع
–  عرض ۱۰۰ سانتی‌متر با مساحت رول ۳۰ متر مربع
 – عرض ۱۲۰ سانتی‌متر با مساحت رول ۳۶ متر مربع
 – عرض ۱۵۰ سانتی‌متر با مساحت رول ۴۵ متر مربع
–  عرض ۲ متر با مساحت رول ۶۰ متر مربع

یکی از مزایای استفاده از این محصول رنگ ها و اشکال هندسی متنوع است که میتواند پاسخ گوی نیاز های متفاوت مصرف کنندگان باشد.

انواع توری :

۱.توری مرغی پلاستیکی

۲.توری نما پلاستیکی

۳.توری حصاری پلاستیکی

۴.فنس پلاستیکی

مقالات