مش فایبرگلاس ترک گیر

ترک هایی که بر روی دیوار ایجا می شود ممکن است سطحی و جزئی باشد یعنی ناشی از  پدیده هایی همچون انقباض ملات ها،کنده شدن گچ و یا به دلیل نداشتن وال پست‌‌، در پی جابه جایی‌ها و ارتعاشات ناشی از زلزله به وجود آمده است. ولی بعضی ترک ها عمقی می باشد که  در اثر آسیب‌های وارده به بنا یا فرسودگی سازه در دیوارها، می باشد. بنابراین، ترک و گسترش آن می‌تواند ساختار سازه را تهدید کند.

یکی از راهکارها برای ترمیم ترک استفاده از توری فایبرگلاس در ساختار دیوار می‌باشد.توری فایبرگلاس ترک گیر از ایجاد دوباره ترک بر روی سطح ترمیم شده‌ی دیوار جلوگیری می نمایند. برای پیاده سازی این روش ابتدا باید گچ  را بر روی سطحی از مش فایبرگلاس اجرا نمایید. در نهایت پس از اعمال این فرایند و خشک شدن کامل، لایه سطحی گچ را بر روی پنل اجرا نمایید. این فرایند در بیشتر مواقعی که سطح دیوار دارای ترک می باشد جوابگو است و از ایجاد ترک های مجدد نیز جلوگیری می نماید.

ویژگی های توری فایبرگلاس

این توری در انواع نواری و رولی موجود بوده که عرض نوع نواری آن ۵۰ میلیمتر و نوع رولی آن ۱ متر می باشد. این نوع توری  توسط چسب مخصوصی چسبنده شده که امکان چسباندن این نوع توری را به بافت ترک خورده آسان می سازد.

مش فایبرگلاس ترک گیر

مقالات