کاتالوگ

توری فایبر گلاس ۶۵ گرمی با چشمه های ۳*۳

توری فایبر گلاس ۶۰ گرمی با چشمه های ۳*۳

محصولات

توری فایبر گلاس ۶۰ گرمی با چشمه های ۱*۲

توری فایبرگلاس ۴۵ گرمی با چشمه های ۳*۳

توری فایبرگلاس ۷۵ گرمی با چشمه های ۴*۴

توری فایبرگلاس ۷۵ گرمی با چشمه های ۷*۹

توری فایبرگلاس ۱۲۰ گرمی با چشمه های ۱۰*۱۰​

توری فایبرگلاس ۱۶۰ گرمی با چشمه های ۵*۵​